Belépés a KRÉTA digitális naplóba

kreta_enaplo.png

kreata_ugyintezes.png

Keresés diákjaink között

Eseménynaptár

Virtuális túra

virtualis_tura.jpg
Járja körbe iskolánkat virtuális túránk segítségével!

Virtuális túra start


Legfrissebb galéria

     Galéria megtekintése    |     További galériák

Videó galéria

Bemutatófilm megtekintése

Facebook

Iskolánk

Iskolánk gimnázium és szakgimnázium, melynek elsődleges feladata az általános műveltséget megalapozó, érettségi és szakmai vizsgára, valamint felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés és oktatás biztosítása, a munkába álláshoz és az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek nyújtása.

A gimnázium képzési specialitásai körvonalazódtak (idegen nyelvi, képző- és táncművészeti). Az intézmény arculatának fő meghatározója a művészeti képzés, s részben erre épül a szakképzés, amely sokszínűségével hiányt pótol a régióban. Értéknek tartjuk, hogy a művészeti képzés szempontjából országos beiskolázású intézmény vagyunk. Sajátos arculatunkat erősíti a Holló László Emlékház is, amelynek szellemisége elmélyíti a múzeum termeiben tartott képzőművészeti órákat.

Erősségünk a nyelvoktatáson belül a nyelvi tagozatunk, ahol mind németből, mind angolból a tanulók döntő többsége az iskolai felkészülés eredményeképpen nyelvvizsgát szerez. Egyébként ezen tanulók nagy részének szülei – anyagi lehetőségek hiányában – nem tudnák megfizetni a külön nyelvtanárt. Ilyen értelemben esélyteremtő, pótlólagos esélyt adó iskolának is tartjuk magunkat. Kevés középiskola dicsekedhet több, mint húsz éve tartó testvériskolai kapcsolattal, amelyet a hatékony nyelvoktatás szolgálatába állítottunk.

Iskolánk regisztrált tehetségpont, nálunk a tehetségfejlesztésnek nagy hagyományai vannak, kiemelten fontos területnek tartjuk.

Érettségire épülő szakképzést is indítunk OKJ szerinti szakmákban (Grafikus, Festő, Mozgókép és animáció készítő, Kerámiaműves, Táncos II. (színházi táncos)).

Iskolai dokumentumok

Intézményünk fenntartója a Debreceni Tankerületi Központ.

kk_logo_debrecen_rgb.png


Az intézményi honlapon a 2011. évi CXC. törvény, valamint a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló jogszabály 23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista alapján a következő dokumentumoknak kell megjelennie:
 

Megnevezés Letöltés
Szakmai alapdokumentum (2021.09.01.)  false Letöltés
Szakmai alapdokumentum (2020.09.01.)
pdf Letöltés
Szakmai alapdokumentum (2019.09.01.)
pdf Letöltés
Szakmai alapdokumentum (2018.09.01.)
pdf Letöltés
Szakmai alapdokumentum nyilvántartás módosítása - Oktatási Hivatal (2018.09.01.)
pdf Letöltés
Szakmai alapdokumentum (2017.09.01.)
pdf Letöltés
Szakmai alapdokumentum nyilvántartás módosítása - Oktatási Hivatal (2017.09.01.)
pdf Letöltés
Szakmai alapdokumentum kiadása - Debreceni Tankerületi Központ hatályba helyező határozata
pdf Letöltés
Házirend false Letöltés
Pedagógus Etikai Kódex false Letöltés
Diák Etikai Kódex false Letöltés

Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei


pdf Szervezeti és Működési Szabályzat fenntartói hitelesítése

false Legitimációs záradék, nyilatkozatok (2021)

Megnevezés Letöltés
Szervezeti és Működési Szabályzat false Letöltés
Mellékletek jegyzéke pdf Letöltés
1. függelék: Szakmai alapdokumentum
false Letöltés
2. függelék: Holló László Emlékházzal kötött együttműködési megállapodása false Letöltés
3. függelék: Ellátandó kiegészítő és kisegítő tevékenységek pdf Letöltés
4. függelék: Honvédelmi Intézkedési Terv
pdf Letöltés
5. függelék: Szabályzat a diákok által létrehozott szellemi alkotások kezeléséről
pdf Letöltés
6. függelék: Iskolai Közösségi Szolgálat  
   Jelentkezési lap, Szülői beleegyező nyilatokzat  false Letöltés
   Együttműködési megállapodás  false Letöltés
   Iskolai Közösségi Szolgálat szabályzata  false Letöltés
   Együttműködéső partnerek, szervezetek  false Letöltés
   
1. melléklet: Az iskolaszék szervezeti és működési szabályzata pdf Letöltés
2. melléklet: Közalkalmazotti tanácsának szervezeti és működési szabályzata pdf Letöltés
3. melléklet: Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szabályai pdf Letöltés
4. melléklet: Házirend false Letöltés
5. melléklet: Diákönkormányzat szabályzata pdf Letöltés
6. melléklet: Szakképzés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás szabályai pdf Letöltés
7. melléklet: Tanműhelyi foglalkozások rendje pdf Letöltés
8. melléklet: Könyvtár- és tankönyvhasználati szabályzat pdf Letöltés
9. melléklet: Belsőellenőrzési szabályzat pdf Letöltés
10. melléklet: Az intézmény önértékelési rendszere
pdf Letöltés
11. melléklet: A szakmai munkaközösségek együttműködésének és kapcsolattartásának rendje pdf Letöltés
12. melléklet: Gyakornoki szabályzat pdf Letöltés
13. melléklet: Tanuló és Gyermekbaleset kezelésének szabályzata pdf Letöltés
14. melléklet: Munkavédelmi szabályzata pdf Letöltés
15. melléklet: Tűzvédelmi szabályzata pdf Letöltés
16. melléklet: Szülői munkaközösség szabályzata pdf Letöltés
17. melléklet: Kulcs- és kódkezelési szabályzat pdf Letöltés
18. melléklet: Ügyviteli és iratkezelési szabályzat pdf Letöltés
19. melléklet: Adatkezelési szabályzat
Függelék: Személyes adatok kezelése a köznevelési intézményekben
pdf Letöltés
false Letöltés
20. melléklet: Szoftverkezelési szabályzat pdf Letöltés
21. melléklet: Feleslegessé vált tárgyi eszközök és készletek hasznosítási és selejtezési szabályzata pdf Letöltés
22. melléklet: Helyi értékelési szabályzat
pdf Letöltés
23. melléklet: Esélyegyenlőségi szabályzat
pdf Letöltés
24. melléklet: Országos versenyek szabályzata
pdf Letöltés
25. melléklet: Közérdekű adatok megismerésének szabályzata
pdf Letöltés

Pedagógia Program


Megnevezés Letöltés
Dokumentumok sorrendje pdf Letöltés
I. Nevelési program pdf Letöltés
II. Intézményi Minőségirányítási Program pdf Letöltés
III. Intézményi Környezeti Nevelési Program pdf Letöltés
IV. Intézményi Egészségnevelési Program pdf Letöltés
V. Funkcionális Taneszközjegyzék pdf Letöltés
VI. Emelt szintű tehetséggondozó tagozatok célja, feladata, programja pdf Letöltés
VII. Érettségi vizsgakövetelmények  
Angol pdf Letöltés
Biológia pdf Letöltés
Dráma pdf Letöltés
Ember- és társadalomismeret, etika pdf Letöltés
Emberismeret és etika pdf Letöltés
Ének-zene pdf Letöltés
Filozófia pdf Letöltés
Fizika pdf Letöltés
Földrajz pdf Letöltés
Francia pdf Letöltés
Informatika pdf Letöltés
Kémia pdf Letöltés
Latin pdf Letöltés
Magyar nyelv és irodalom pdf Letöltés
Matematika pdf Letöltés
Mozgóképkultúra és médiaismeret pdf Letöltés
Művészettörténet pdf Letöltés
Német pdf Letöltés
Orosz pdf Letöltés
Rajz és vizuális kultúra pdf Letöltés
Társadalomismeret pdf Letöltés
Testnevelés pdf Letöltés
Történelem pdf Letöltés
VIII. Tantárgyak, óraszámok 2017


VIII. Tantárgyak, óraszámok 2020

4 évfolyamos haladó angol - kezdő német óraháló 


         4 évfolyamos általános gimnáziumi óraháló 

         4 évfolyamos képzőművészeti óraháló

         4 évfolyamos táncművészeti óraháló

         5 évfolyamos képzőművészeti óraháló

         5 évfolyamos táncművészeti óraháló

         6 évfolyamos tehetséggondozó óraháló


pdf Letöltéspdf Letöltés

pdf Letöltés

pdf Letöltés

pdf Letöltés

pdf Letöltés

pdf Letöltés

pdf Letöltés

IX. Pedagógia Program Helyi Tanterv 2017

IX. Pedagógia Program Helyi Tanterv 2020

pdf Letöltés

pdf Letöltés

Pedagógia Program 6 osztályos Tehetséggondozó Helyi Tanterv pdf Letöltés
Szakmai program
pdf Letöltés
Képző- és iparművészeti ismeretek
pdf Letöltés
Táncos ismeretek
pdf Letöltés
Szakmai és vizsgakövetelmény 54 211 03 Festő 2013
pdf Letöltés
Szakmai és vizsgakövetelmény 54 211 03 Festő 2016
pdf Letöltés
Szakmai és vizsgakövetelmény 54 211 04 Grafikus 2016
pdf Letöltés
Szakmai és vizsgakövetelmény 54 211 05 Keramiamuves 2016
pdf Letöltés
Szakmai és vizsgakövetelmény 54 211 07 Szobrász 2013
pdf Letöltés
Szakmai és vizsgakövetelmény 54 211 07 Szobrász 2016
pdf Letöltés
Szakmai és vizsgakövetelmény 54 212 09 Táncos (Néptáncos)
pdf Letöltés
Szakmai és vizsgakövetelmény 54 212 09 Táncos II (a szakmairány megjelölésével) 2016
pdf Letöltés
Szakmai és vizsgakövetelmény 54 213 03 Mozgókép- és animációkészítő 2016
pdf Letöltés
X. Pedagógia Program jóváhagyása, legitimációs záradék pdf Letöltés

Közzétételi lista

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Megnevezés Letöltés
Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató false Letöltés
Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma false Letöltés
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is Intézményünkben nincs térítési díj illetve tandíj.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapítása, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai pdf Letöltés
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai false  Munkaterv 2022/2023
A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával pdf Letöltés
A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program false SZMSZ
false Házirend
false Ped.Program
false Legitimációs záradék, nyilatkozatok
pdf Fenntartói jóváhagyás
A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége false Letöltés
A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége false Letöltés
Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei false Letöltés
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok false Letöltés
Évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei false Letöltés
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei pdf Letöltés
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai pdf Letöltés
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje pdf Letöltés
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma false Letöltés
2019. október 1-jei OSAP-jelentés pdf Letöltés

 Tanáraink


munkatarsak_kicsi.jpg


Németországi testvériskolai kapcsolat

Intézményünk húsz éve áll partnerkapcsolatban az Észak-Rajna Westfália tartományban lévő Marsberg kisváros gimnáziumával, a Carolus Magnus Gimnáziummal.

A kapcsolat azzal a határozott céllal jött létre, hogy a kölcsönös látogatások során megismerjük nemcsak egymás iskoláját, hanem betekintést nyerjünk a másik ország oktatási rendszerébe, mindennapi életébe is.

A kezdeti szakaszban az egyik tanévben egy német diákcsoport utazott hozzánk, s mi a következő tanévben viszonoztuk a cserét. Pár év múlva megszületett az igény a gyakoribb cserelátogatásokra. Azóta minden tanévben lezajlik egy komplett oda-vissza látogatás: a legutóbbi módosítás óta januárban a német diákcsoport utazik hozzánk, mi pedig júniusban viszonozzuk a látogatást.

Ez a partneri kapcsolat olyannyira részévé vált a nyelvoktatásunknak, hogy a Pedagógiai Programunkba is beépítettük. A szabályozás szerint elsősorban a 10. évfolyamos nyelvi tagozatos csoportnak van lehetősége a cserekapcsolatban való részvételre, s ha még van hely, az évfolyamról a többi németet tanuló diák is jelentkezhet.

Általában 20-25 fős diákcsoportok vesznek részt a cserelátogatásban 2 tanár kíséretében.

Minden diák egy-egy családnál lakik, s itthon a család gyerekét látja vendégül. Így személyes kapcsolatok alakulnak ki, s megmaradnak gyakran évekig.

A németországi tartózkodásuk során tanulóink együtt járnak iskolába a partnereikkel, de sokat kirándulunk is, megismerhetjük a környék - Sauerland - természeti szépségeit, nevezetességeit. A közel két hetes kinn-tartózkodás során nagyon sokat javul a diákok nyelvtudása, beszédkészsége és -értése, s legtöbben életre szóló élményekkel térnek haza.

Itthon hasonlóan gazdag programot igyekszünk biztosítani a német diákoknak.

A kapcsolat sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint a húszéves fennállás, amit ebben az évben ünneplünk, a szokásosnál is gazdagabb programokkal.

Iskolánk nagy és megőrzendő értéknek tartja ezt a cserekapcsolatot, amely hosszú időtartamával igazán ritkaságszámba megy nemcsak a városban, hanem az országban is.

Testvériskolánk honlapja: Carolus Magnus Gymnasium
Partnerschulen GalerieEgyüttműködési megállapodás a Nagyváradi Tudományegyetemmel

Iskolánk és a Nagyváradi Tudományegyetem között együttműködési megállapodás született.
A tervezett együttműködés lehetőséget biztost arra, hogy a két intézmény együttes erővel valósítsa meg pedagógigai célkitűzéseit.

pdf Együttműködési megállapodásNévadónk: Medgyessy Ferenc

/1881. január 10. Debrecen – 1958. július 20. Budapest/

szobrász
kétszeres Kossuth-díjas (1948, 1957)
kiváló művész (1955)

Életrajzi adatok


1881. január 10-én született Debrecenben. A mai Bethlen u. 35. sz. épület helyén állott az a ház, ahol Medgyessy Ferenc, a XX. század kiemelkedő magyar szobrászművésze született. Ezt a helyet emléktábla is jelzi.
1891-1899: a debreceni Református Főgimnáziumban /Református Kollégium/ tanult, néhány évig Móricz Zsigmond iskolatársa volt.
1899-1905: elvégezte a budapesti Orvostudományi Egyetemet, ahol orvosi diplomát szerzett. Végzettségét az I. világháborúban katonaorvosként hasznosította. 1915-17 között a galíciai-, 1918-ban az olasz fronton szolgált.
1905-1910: kisebb megszakításokkal a párizsi Akadémiát és a szabad iskolákat látogatta, ahol kezdetben festészetet tanult, majd később átjelentkezett a szobrászok közé. Többször járt firenzei tanulmányúton is.
1958. július 20-án, 77 éves korában halt meg Budapesten.

Medgyessy és Debrecen kapcsolata


Bár 1911-től a budapesti Százados úti Művésztelepen élt, mégis számtalan szállal kötődött szülővárosához, Debrecenhez. Nyarait Hódmezővásárhelyen és Debrecenben töltötte, és az Ady Társaság alapító tagjaként részt vett Debrecen szellemi életében. Sok megrendelést kapott a várostól. Műveinek skálája az apró plakettektől az életnagyságon felüli szobrokig terjed.
Végrendeletében a Déri Múzeumra hagyta kisplasztikáinak jelentős részét. A művész hagyatékát bemutató Medgyessy Emlékmúzeum (Péterfia u. 28.) 1982. évi megnyitásával születésének 100. évfordulóját köszöntötte városunk.

Városunkban található köztéri művei


Déri tér
 • Négy allegorikus, nagyméretű bronzszobor(1930) a Déri Múzeum bejárata előtt. Ezek a Régészet és a Művészet, amelyeket női alakban, a Tudomány és a Néprajz, amelyeket férfi alakban mintázott meg.
  Ezen műalkotásokkal 1937-ben elnyerte a legnagyobb nemzetközi művészeti díjat, a párizsi Grand Prix-t.
 • Debreceni Vénusz vagy másként Haját csavaró nő (bronz, 1946)
 • Táncosnő vagy másként Táncoló nő (bronz, 1954)
 • Móricz Zsigmond szobor (haraszti kő, 1957) A „magyar Buddha” néven is ismert ülő szoboralakban gyermekkori jóbarátját és iskolatársát, Móricz Zsigmondot mintázta meg.
 • Férfi gyümölcskosárral (homokkő reliefek, 1933 – az egykori Nemzeti Bank homlokzatán)

Petőfi tér
Itt található a 4m magas talpazaton álló, másfélszeres életnagyságú bronzszobra, a Petőfi-emlékszobor (1948). Ez volt élete utolsó nagyobb köztéri alkotása.

A Debreceni Református Kollégium falait is díszítik a művész reliefjei:
 • Debreceni diákok hősi emlékműve (a főhomlokzaton bronz relief az I. világháborúban elesettek emlékére, 1933)
 • Móricz relief (bronz dombormű a főhomlokzaton)
 • Budai Ézsaiás, Lugossy József, Hatvani István, Balogh Ferenc (a kollégium tanárainak bronzportré reliefjei, 1938 – az udvari folyosó falain)

A Régi Városháza hátsó frontja felőli parkban (Sas u.) található a Medvés kút (haraszti kő, 1956), mely Budapestről került áthelyezésre 1986-ban.

Nagyerdő
 • A Medgyessy sétányon található a művész -halála előtti- utolsó köztéri szobra, az Arany János mellszobor (bronz, 1957), melyet tanítványa, Megyeri Barna fejezett be. Ugyancsak itt látható egy Medgyessy Ferencet ábrázoló szobor is, mely Nagy Sándor szobrászművész alkotása.
 • DEOEC – Gyermekklinika: Ülő leányka vagy másként Pihenő (márvány, 1956)
 • Nagyerdei Gyógyfürdő: Napozó nő (haraszti kő, 1955). A szobor Budapestről került áthelyezésre 1982-ben.

Medgyessy és iskolánk kapcsolata


Iskolánk 1988. augusztus 31-étől viseli Medgyessy Ferenc nevét.
A művész szignójából ered iskolánk emblémája, mely intézményünk volt tanárának, Katona Istvánnak grafikája.


Művészetéről


Medgyessy Ferenc a 20. századi modern magyar szobrászat megteremtője és európai rangú képviselője. Életműve homogén, a népi realizmus, a plasztika műfajtörvényeinek tiszteletben tartása és sommás formálásmód jellemzi. Az alkotó, a dolgozó ember, a munka megjelenítése egyik legfőbb témája volt humánummal teli művészetének. Újat hozott az emlékműszobrászatban, s a ló-lovas ábrázolásban ugyancsak egyik úttörő szobrászunk volt.
A Medgyessy-életmű csúcsa a Déri Múzeum előtti szoboregyüttes. A négy allegorikus szobor nemcsak mérete, hanem kiegyensúlyozottsága, nyugodt méltósága, ünnepélyessége és ugyanakkor élettelisége révén is monumentális. A művész minden erejét, tudását összeszedte, hogy szobrai méltók legyenek ehhez a sokarcú, ellentétes, nagy múltú városhoz, amelynek a képzőművészet terén e szobrokkal adta meg európai jelentőségét.
Önportré betűkkel című írásában érdekesen és jellemzően festi azt a hatást, amelyet művészetére a sajátos debreceni puritanizmus, szűkszavúság tett. „Hoztam onnét hazulról valamit, aminek örülök, hogy hozhattam. Sőt, meggyőződésem szerint csak onnét hozhattam. Ha nézegetem ugyanis a debreceni és környékbeli díszítőművészetet, annak puritán, egyszerű formáit és vonalait, rálelek a mentől egyszerűbb formákra való törekvésemben – saját magamra.”
Az Életemről, művészetről című, 1960-ban megjelent önéletrajzi könyvében pedig így vall:
„A szoborcsinálás – önvallomás, önéletrajz. Lapozni se kell, szempillantás alatt áttekinthető, holott az egész életfolyás alatt összeszedett emlékekből áll.”


Ajánlott honlapok


spacer
A honlap az Oktatásért Közalapítvány támogatásával készült.